Archeopark Chotěbuz

Logo Archeopark Chotěbuz
O místu:

Archeologická lokalita Chotěbuz-Podobora je jednou z nejvýznamnějších pravěkých a raně středověkých památek Těšínského Slezska. Nese pozůstatky bikulturního osídlení, které se v chotěbuzských lesích rozkládalo v pozdní době bronzové a halštatské, během kterých na výšinné ostrožně vyrostla pravěká osada. O několik stovek let později ji na témže místě nahradilo skvěle ohrazené raně středověké slovanské hradisko, jehož přibližnou podobu s didakticky rozmístěnými sídelními a výrobními objekty rekonstruuje v dnešní době areál Archeoparku Chotěbuz-Podobora.

Mše svatá se zde slaví ke cti sv. Václava 28.9. za příznivého počasí. Sledujte aktuální ohlášky.

Místo uskutečnění

49.7879875N, 18.5891047E

Sdílejte info