Svátost biřmování

Svátost biřmování

Když byl Ježíš pokřtěn, otevřela se nebesa a tak jako se snáší holubice, sestoupil na něj Duch svatý. Ježíšův křest byl předobrazem jeho Velikonoc. A proto každý, kdo je ve křtu ponořen do Ježíšovy smrti a jeho vzkříšení, dostává také plnost jeho Ducha. Slovo křest i křesťan je odvozeno od řeckého Kristus, neboli Pomazaný. Ježíš je ten, kterého Duch svatý pomazal; a také křesťané jsou tímto Duchem pomazáni. Svátost biřmování, která se udílí pomazáním čela posvátným křižmem a biřmovací formulí, zpečeťuje dar Ducha přijatý ve křtu.

Více o svátosti biřmování na webu liturgie.cz.

Mám zájem o svátost biřmování

Příprava na svátost biřmování začíná 12. listopadu. Přihlášení již dostali emailem podrobné informace.

 

Termíny příprav:

15.4.2023 - sloučené dva témata Zpověď a Eucharistie
13.5. 2023 - poslední téma Biřmování, dary Ducha svatého + základy (např. desatero)
27.5.2023 - Vigilie seslání Ducha svatého (mše v 17.30 + chvály s přímluvnými modlitbami).
Pro ty, kteří nebyli v Jablunkově v 16. hodin přednáška (o.Jan, Anežka, David ?)


 9.6.2023 - po mši cca 18.30 zpověď pro biřmovance a kmotry
10.6.2023 - v 9.00 nácvik průběhu biřmování v kostele, účast biřmovanci a kmotři
11.6.2023 - Biřmování

Termín biřmování: Neděle 11. června 2023 v 10:30 hod.