Kaple Panny Marie - Pomocnice křesťanů

O místu:

Podle vyprávění nejstarších obyvatel Zpupné Lhoty byli zesnulí pohřbíváni za řekou Olzou na hřbitově u kostela Božího Milosrdenství na Pastviskách. Roku 1903 byl založen „Komitet Cmentarny Ligoty Allodialnej i Podobory“, který zakoupil pozemek o výměře 1 600 m2 ke zřízení hřbitova od J. Tomanka. Na hřbitově byla původně zbudována zděná márnice, v roce 1933 před zahájením výstavby kaple byla zbourána.

5,5 metru vysoký kříž stojí na hřbitově od roku 1925, jeho opravy se uskutečnily v roce 2000 a 2006.

V knihách ohlášek českotěšínské farnosti jsou v letech 1930-1936 zapsány tzv. „křížové dny“, probíhající vždy po 5. velikonoční neděli. Procesí věřících vycházela z farního chrámu v Českém Těšíně na pole ve Zpupné Lhotě a prosila o bohatou úrodu.

V roce 1934 se místní farníci rozhodli, že si zbudují vlastní kapli. Posvěcení základního kamene proběhlo 29. 6. 1934. Ve 14 hodin vyšlo z farního kostela procesí na místo konání slavnosti.

V červenci 1934 podal Aleksander Sandany ke Státnímu památkovému ústavu v Brně žádost o povolení stavby. V srpnu téhož roku uzavřel „Komitet Cmentarny Ligoty Allodialnej i Podobory“ dohodu s českotěšínským farním úřadem. Dohoda zaručovala, že v kapli, která bude stát na římskokatolickém hřbitově ve Zpupné Lhotě, budou slouženy výlučně bohoslužby římskokatolické církve.

Za účelem získání finančních prostředků byl založen komitét pod vedením Zygmunda Hesse. Z výtěžku nejrůznějších akcí (divadelní představení v restauraci pana Ostruszki, dožínky, krmáš, karneval,…) bylo postupně vybráno 6 900 Kčs. Díky obětavé práci a materiální pomoci farníků byla v roce 1935 zahájena stavba pod vedením Antoniego Motyky z Třince.

21. 10. 1935 byl na věži zavěšen třistakilogramový zvon svaté Hedviky. V téže době byl za 1 600 Kčs pořízen další větší zvon svatého Bartoloměje z Třanovic o hmotnosti 600 kg, uhrazen byl ve dvou splátkách, sbírku organizoval A. Sandany. Zvony dodnes vyzývají věřící k modlitbě.

4. 10. 1936 byla kaple slavnostně posvěcena.

Dřevěný oltář z Krnova, doplněný sochou Panny Marie Pomocnice křesťanů darovanou sestrami alžbětinkami z Jablunkova, nad nímž byl umístěn obraz Krista Krále, byl rozebrán v roce 1958. Zastavení křížové cesty, která byla v 60. letech odstraněna, vyrobil místní obyvatel Jan Hajzler v roce 1938.

Elektrické osvětlení bylo instalováno v roce 1947 pod vedením pana Bednarze. Teprve v roce 1974 během generální opravy byly elektrifikovány zvony a zavedeno elektrické vytápění. Tehdejší práce vedl pan Ciompa z Ropice. Harmonium Petrof z roku 1947 s pořizovací cenou 21 000 Kčs v roce 1986 nahradily elektrické varhany. Lavice zhotovil za 27 000 Kč stolař Karol Putniorz.

Během druhé světové války probíhala v kapli výuka náboženství.

Vedle vstupu na hřbitov byl 9. 5. 1952 odhalen pomník obětem koncentračních táborů.

Původní betlém pana Ochotka nahradilo později menší dílo F. Morawca.

V roce 1968 z iniciativy o. Lorisze a pana J. Tomanka byla zvětšena zákristie a márnice. V roce 1981 byla eternitová krytina nahrazena hliníkovou. Dřevěná podlaha kaple pochází z roku 1988. Od roku 2000 je kostel ozvučený a vybavený číselnou světelnou tabulí. Vnější osvětlení kaple v roce 2001 provedla Obec Chotěbuz. V roce 2003 byla opravována střecha, další rekonstrukce proběhla v roce 2015.

PRAVIDELNÉ BOHOSLUŽBY:


neděle 9:00 česky/polsky (další informace v týdenních ohláškách farnosti)

poutní slavnost vždy po svátku Panny Marie, Pomocnice křesťanů

Místo uskutečnění

49.7661703N, 18.6033022E

Sdílejte info