Fatimský apoštolát

Fatimský apoštolát

V naší farnosti Český Těšín působí modlitební skupina Fatimského apoštolátu v ČR s vědomím duchovní správy v úzkém spojení s regionálním vedením a národním centrem v Koclířově u Svitav.

  • každou první sobotu v měsíci se připojujeme ke slavení první soboty ve farnosti svoji účastí na modlitbě svatého růžence (6.05 hod polsko-česky), na mši svaté ke cti Neposkvrněného Srdce Panny Marie (6.45 hod polsky) a po ní 15 min. rozjímání nad tajemstvím svatého růžence (česky)
  • každý třetí čtvrtek v měsíci (kalendářní): se scházíme v 16.00 hod. v sálce pod farou v Českém Těšíně na modlitební hodinu s rozjímáním svatého růžence a formačním setkáním členů (seznámení se s duchovním slovem z národního centra WAF ČM Fatimy Koclířov)
  • každou první neděli v měsíci (po 1.pátku) od 14-15 hod. probíhá ve farním kostele společná adorační hodina s modlitbou růžence.
  • zapojujeme do modlitby růžence před mší svatou ve všední dny ráno v 6.10 hod. nebo večer v 16.55 hod.
Dle možností se zúčastňujeme akcí pořádaných národním centrem a poutním místem Fatimy pro ČR v Koclířově

Jak se stát součástí Světového apoštolátu Fatimy ?

Světový apoštolát Fatimy je tvořen jednotlivými členy, kteří žijí v různých místech světa a následují zásady hnutí. Podmínkou vyžadovanou pro členství ve Světovém apoštolátu Fatimy je slib:

  • přijímat každodenní oběti v duchu kajícnosti a smíru, které jsou potřebné k naplnění Božího zákona
  • denně se rozjímavě modlit pět desátků svatého růžence
  • nosit hnědý škapulíř Panny Marie Karmelské nebo medailku Panny Marie Karmelské na znamení připomenutí osobního zasvěcení Panně Marii
  • první sobotu pěti po sobě jdoucích měsíců, s úmyslem konat pokání na smír Neposkvrněného Srdce Panny Marie, přistoupit ke svátosti smíření a přijmout svaté přijímání, pomodlit se 5 desátků svatého růžence a prodlévat 15 minut při jeho rozjímání.

Rádi přivítáme mezi sebou všechny, kterým modlitba svatého růžence je blízká a kteří chtějí naplňovat poselství Fatimy a čerpat z výhod plynoucích ze členství

Bližší informace můžete získat na web stránkách www.cm-fatima.cz

Kontaktní osoba za region Český Těšín: Jana Machandrová (605 983 218)