Plán akcí na rok 2023/2024

Plán akcí na rok 2023/2024

Září 2023

3.9. Slavnost sv. Melichara

4. - 8.9. Pouť mladých - Broumov

8.9. První dětská mše svatá s žehnáním aktovek

16.9. XXI. pěší pouť do Frýdku

28.9. Mše sv. v Archeoparku v 16:00 hod.

Říjen 2023

8.10. Slavnost posvěcení chrámu NSJ (10. října 1894)

22.10. Misijní neděle

24.10. GODZONE TOUR 2023 - Žilina

25.10. Adorační den za bohoslovce a naši farnost

Listopad 2023

4.11. Mše svatá s udílením pomazání nemocných

5.11. Pobožnost za zemřelé na hřbitově ve 14:00 hod.

20.-26. 11. Týden modliteb za mládež

24.-26. 11. BisCup Fulnek

29.11. Červená středa

Prosinec 2023

1.-2. 12. Duchovní obnova pro farnost - o. Jan Linhart

16.12. MAŠTIP - Duchovní obnova pro děti

Leden 2023

6.1. 6. farní ples

Únor 2023

14.2. Popeleční středa

Březen 2023

25.-31. 3. Svatý týden

Duben 2023

Květen 2023

26. 5. První svaté přijímání

30.5. Slavnost Božího Těla

Červen 2023

9. 6. Poutní slavnost - Farní den

Červenec 2023

Srpen 2023