Plán akcí na rok 2022/2023

Plán akcí na rok 2022/2023

Září 2022

4.9. Slavnost sv. Melichara

9.9. První dětská mše svatá s žehnáním aktovek

10.9. XX. pěší pouť do Frýdku

28.9. Mše sv. v Archeoparku v 16:00 hod.

28.9. Mše sv. s novokněžským požehnáním v 17:30 hod. Novokněz P. Štěpán Jiří Novák, O.Praem

Říjen 2022

1.10. Pouť do Koclířova

8.10. 23. ministrantská pouť - Hlučín

23.10. Misijní neděle

25.10. Adorační den za bohoslovce a naši farnost

25.10. GODZONE TOUR 2022 - Ostrava

Listopad 2022

5.11. Mše svatá s udílením pomazání nemocných

6.11. Pobožnost za zemřelé na hřbitově ve 14:00 hod.

13.-20. 11. Týden modliteb za mládež

18.-20. 11. BisCup Opava

23.11. Červená středa

Prosinec 2022

3.12. Duchovní obnova pro děti

16.12. Polévka na hranici

17.12. Zpovědní den

Leden 2023

8.1. Vánoční hra - vystoupení folklorního souboru Slezan a Slezánek (16 hod.)

21.1. Oblastní setkání Modlitby Matek v Českém Těšíně

22.1. František blázen - divadlo

27.1. Modlitba Pokoj vám - živě z farního kostela

Únor 2023

11.2. 5. farní ples

22.2. Popeleční středa

Březen 2023

4.3. Postní duchovní obnova pro děti - Maštip

11.3. Postní duchovní obnova pro farníky - o. arciopat Prokop Siostrzonek

18.-19.3. Postní duchovní obnova pro starší mládež - Králiky

24.-25.3. 24 hodin pro Pána

Duben 2023

2.-9.4. Svatý týden

Květen 2023

6.-8.5. Spolčo víkend - Zátor

21.5. První svaté přijímání

Červen 2023

3.6. Farní autobusová pouť

8.6. Slavnost Božího Těla

11.6. Biřmování - biskup Martin David

18.6. Poutní slavnost - Farní den

21.6. Společná mše svatá - Broučci a Biedronki - táborák

Červenec 2023

15. - 20.7. Pouť do Częstochowe

22. - 28.7. Oáza - Biedronki

Srpen 2023

5.8. Pouť na sv. Hostýn

12.8. Pěší pouť do Frýdku

13.8. Novokněžské požehnání - P. Jan Slepička