Svátost křtu

Svátost křtu

Ten, kdo je pokřtěný, se stává Božím dítětem, je přičleněn k církvi a v nebi má připravené místo, které mu nikdo nevezme. 

Více o svátosti křtu na webu liturgie.cz.

Mám zájem o křest pro své dítě

  1. Chtít křest pro své dítě je krásná věc. Znamená to chtít pro něj nový život se vzkříšeným Ježíšem Kristem, život, který se otevírá do věčnosti, Boží požehnání a ochranu před zlem.
  2. Chtít pro své dítě křest ale také znamená zavázat se k výchově k víře, k osobnímu vztahu s Ježíšem, k modlitbě, k lásce k Bohu a k lidem. Znamená to také (nově) se rozhodnou uspořádat svůj vlastní život podle evangelia.
  3. Aby bylo možné křest zrealizovat, je třeba setkat s knězem v místě bydliště a domluvit vše potřebné s ním.
  4. Před křtem se uskuteční setkání rodičů, kmotra a kněze, na nichž se proberou základní věci víry, života podle víry, významu křtu i jeho praktické realizace. 
  5. Při křtu je potřeba kmotr či kmotra, jehož úkolem bude za svého kmotřence se modlit a rodičům pomáhat s vedením dítěte k víře. Kmotrem může být pouze dospělý člověk, který byl "uveden do plnosti křesťanského života svátostmi křtu, biřmování a eucharistie; ať žije podle víry, jak to odpovídá úkolu, který má převzít" (Úvod k obřadům, č. 10).
  6. Ke křtu je potřeba pořídit bílou křestní roušku a křestní svíčku.

Formulář žádosti o křest dítěte naleznete zde.

Tento vyplněný formulář přineste současně spolu s rodným listem dítěte a oddacím listem rodičů do farní kanceláře v úředních hodinách.

Kmotrem může být jen katolík. Stačí jeden, jsou-li dva, měli by to být muž a žena.

 

Termíny křtu ve farnosti Český Těšín v roce 2024:

ČESKY

POLSKY

14.1. v 11:45 hod.

11.2. v 11:45 hod.

10.3. v 11:45 hod.

14.4. v 11:45 hod.

12.5. v 11:45 hod.

16.6. v 11:45 hod.

14.7. v 11:45 hod.

11.8. v 11:45 hod.

15.9. v 11:45 hod.

13.10. v 11:45 hod.

10.11. v 11:45 hod.

15.12. v 11:45 hod.