Společenství chval

Společenství chval

„A naděje neklame, neboť Boží láska je vylita do našich srdcí skrze Ducha svatého, který nám byl dán.“ Řím 5,5

 

Jsme otevřeným společenstvím vycházejícím z proudu katolické charismatické obnovy. Scházíme se ke společným modlitbám chval a díků, čtení Božího slova a vzájemnému sdílení. Našim posláním je evangelizace.

Máš-li touhu setkat se s Pánem Ježíšem ve společenství bratří a sester, jsi srdečně vítán!

 

Setkáváme se každou středu v 18.30 v sálce pod farou.

 

Bližší informace o nás na: www.spolecenstvichval.cz 

mail: [email protected], tel: 608464380