Broučci

Broučci

Skupina dětí „Broučci“ je farním společenstvím dětí předškolního a mladšího školního věku. Vznikla v roce 2001, jako společenství dětí a několika rodičů, které se scházelo za účelem nácviku písní ke mši svaté, která byla prioritně určena pro děti a mládež. Postupně se z této skupinky vyvinulo společenství, kterým prošlo několik generací dětí.

Broučci jsou společenstvím malých dětí ve věku cca 4–10 let, kteří se scházejí v naší farnosti jednou týdně v pátky odpoledne. Společně si povídají, modlí se, zpívají, hrají si, a to vše proto, aby poznávali Boží lásku, zamilovali si Pána Ježíše a společně s Ním a navzájem mezi sebou vytvářeli společenství.

Součástí pátečního setkávání je pravidelná mše sv. v 17.30 hod, při které Broučci, a také starší mládež zpívají, děti se také zapojují do liturgie mše sv. prostřednictvím přímluv, nesení obětních darů apod.

Nedílnou součástí setkávání bývá katecheze. Ta se také odvíjí od liturgického roku, aktuálního svátku nebo evangelia čteného při mši svaté. Během posledních let s dětmi začínáme pracovat formou Katecheze Dobrého Pastýře.

Mezi další aktivity Broučků patří např. zapojení se do aktivit pro Misie (Misijní neděle), prožívání liturgického roku ve farnosti nebo vystoupení na Noci kostelů. Tradiční oblíbené aktivity jsou např. podzimní „dušičková procházka na hřbitov“, adventní průvody s lucerničkami, mikulášské a vánoční setkání s nadílkou apod.

 

Ohlédnutí za léty 2015-2020: Galerie Broučci

 

 

Broučkovská hymna
 
Nikdy nejsme sami,
         dobrý Bůh je s námi,
taky kamarádi
a máme se rádi!
 
My jsme velká rodina
malých Broučků z Těšína,
Pán Ježíš nás spojuje,
On své děti miluje.