Kostel sv. Josefa

Logo kostel sv. Josefa
O místu:

Kostel sv. Josefa v Horním Žukově byl postaven v roce 1908. Samotné stavbě předcházelo nařízení Zemského úřadu v Opavě o povinnosti zřídit v každé obci hřbitov. Občané Horního a Dolního Žukova se dohodli, že si založí společný hřbitov. Dosud byli zesnulí převáženi k pohřbu do Střítěže, dříve dokonce až na místo posledního odpočinku v Těrlicku na Kostelci. Své pozemky pro hřbitov nabízelo několik místních občanů, nakonec bylo vybráno pole Franciszka Piszuta. Již během prvního pohřbu se však projevila nepřízeň počasí, která vedla k rozhodnutí postavit kapli.

Komitét zvolil projekt – zmenšenou kopii svibického kostela. Oslovili stavitele Dostála z Cieszyna, který stanovil rozpočet 19 tisíc korun, což byla na tu dobu velmi vysoká částka. Józef Junga napsal prosbu o příspěvek do císařské kanceláře do Vídně. Příslib 2 000 korun byl sice dobrý, ale byl spojen s podmínkou dokončení stavby v jubilejním výročním roce panování císaře Františka Josefa I. s tím, že se zpráva o kostele stane součástí jubilejní kroniky oslav. Dokončení projektu do dvou let bylo na počátku nepředstavitelné. S pomocí obětavých obyvatel se podařilo odtěžit kámen ve vělopolském lomu a zahájit stavbu, na které všichni ochotně zdarma pracovali. Díky různým dárcům byl pořízen také inventář kostela. Oltář vyrobili manželé Gawlasovi z Frýdku, složili se na něj všichni místní Josefové (Skulina, Hliśnikowski, Łabuda, Kocur, Macura, Nowak). Pokrytí oltáře zaplatila rodina Małyszowa. Svícny koupili rodiče kováře Krupy zpod Zelené. Zvonky uhradily služebné pana Jungy, zastavení křížové cesty nechala vyrobit paní Mitręgová a její osvětlení sponzoroval Žid Klein. Křtitelnici darovala Marta Klein, kalich bratři Szkutové z Třanovic.

Slavnostní posvěcení krásně vyzdobeného chrámu proběhlo třetí zářijovou neděli roku 1908. Konsekraci provedl generální vikář P. Kolek.

Touto událostí však zdaleka neskončily problémy spojené s jeho zbudováním. Místním totiž zůstaly velké dluhy. Kromě císařského příspěvku sice získali od vratislavského biskupa taktéž 2 tisíce korun, ale na celkové náklady to zdaleka nestačilo. Pan Junga tedy navštívil Zemský úřad v Opavě se žádostí o konání veřejné sbírky po celém Těšínsku. Jako výběrčí byl zvolen Paweł Macura. Objížděl města a obce v kraji od pondělí až do neděle po celou zimu na přelomu let 1908 až 1909. Lidé mu přispívali v malých obnosech, největší částka byla 10 korun. Sbírka i přesto umořila velkou část dluhu.

Poté přišel čas vybavit kostel ještě zvony (větší zakoupili hospodáři Kaniovi, menší sestry Joanna a Katarzyna Nowakovy) a lavicemi (strom daroval pan Skulina, výrobu zajistil Paweł Hliśnikowski se synem). Zvony byly zkonfiskovány během první světové války, v meziválečném období roku 1922 je nahradil jeden zvon ze Svibice a druhý, který však zabavili za druhé světové války.

V neděli 7. září 2008 se konala slavnost stého výročí posvěcení. Před ní proběhla rekonstrukce kostela, během níž byla z kamenných základů vyňata schrána s písemnostmi, které již nebylo možno přečíst, a se šesti mincemi – běžnými platidly z počátku dvacátého století. 18. května 2009 byla na stejné místo vložena a zazděna nová schrána dokumentující stoleté oslavy i předcházející opravu kostela.

PRAVIDELNÉ BOHOSLUŽBY:


neděle 7:30 česky/polsky (další informace v týdenních ohláškách farnosti)

poutní slavnost vždy po svátku sv. Josefa Dělníka

Místo uskutečnění

49.7219364N, 18.5668072E

Sdílejte info