Sbírka na opravy farního kostela

Sbírka na opravy farního kostela

Dnem 15.8. byla zahájena veřejná sbírka s názvem Obnova, rekonstrukce a údržba, kulturní památky římskokatolického kostela Nejsvětějšího Srdce Ježíšova a přilehlého areálu nacházejícího se v památkové zóně, ve vlastnictví Římskokatolické farnosti Český Těšín s číslem účtu 2001828749/2010 u FIO banky a.s. v Českém Těšíně.

Na tento účet můžete posílat příspěvky na opravu našeho kostela, rádi pak dle potřeby vystavíme potvrzení o obdrženém daru pro daňové účely.

O potvrzení můžete požádat v kanceláři nebo emailem na adrese [email protected]
Dary lze poskytnout rovněž v hotovosti přímo na faře.

Všem dárcům srdečně děkujeme.