Kaple sv. Antonína

Logo kaple sv. Antonína
O místu:

Na místě dnešní kaple sv. Antonína stával dříve kříž. V knize ohlášek českotěšínské farnosti z let 1928-1945 jsou Mosty zmiňovány v souvislosti s tzv. „křížovými dny“, což byla tradiční procesí do polí k požehnání úrody pořádaná po 5. velikonoční neděli. Procesím z farního kostela se přicházelo i v období kolem svátku sv. Antonína. V roce 1934 je v záznamech ohlášek uvedeno také procesí na počátku září k poctě Panny Marie a svatého Antonína. Základní kámen nese datum 11. 4. 1937. V tento den však vzhledem k blátivým cestám po deštích posvěcen nebyl. V záznamech je napsáno, že se posvěcení odkládá na neurčito, avšak skutečné datum tam již uvedeno není. Je možné, že se spojilo s „křížovými dny“ na počátku května.

Kapli posvětil již 20. června 1937 prelát Stanislav Weissmann. Průvod z farního chrámu vycházel po mši svaté začínající v 9 hodin ráno.

V roce 1938 se poprvé konala poutní slavnost ke cti sv. Antonína přímo v kapli v Mostech. Předcházelo jí opět procesí. Odpoledne v 16 hodin byly litanie a svátostné požehnání.

PRAVIDELNÉ BOHOSLUŽBY:


neděle 9:00 česky/polsky (další informace v týdenních ohláškách farnosti)

poutní slavnost vždy po svátku sv. Antonína Paduánského

Místo uskutečnění

49.7378242N, 18.5870006E

Sdílejte info