Spolčo mládeže

Spolčo mládeže

Kdo jsme? Skupina mladých lidí :).

Naše pravidelná setkávání probíhají každý pátek po večerní mši sv. (18:30) na faře u kostela Nejsvětějšího Srdce Ježíšova.

Náplň spolčí je různorodá a připravuje se mj. také podle období liturgického roku. Duchovní podporu a pomoc s vedením spolča nám poskytují naši kněží. 

Co můžete v rámci „spolča“ zažít?

Život našeho společenství se skládá ze tří důležitých částí:

  1. Společná setkání

Zažijete zde modlitbu, katechezi, sdílení ve skupinkách, hru, nebo třeba film. Jednou za čas navštíví naše spolčo i nějaký zajímavý host.  Jednotlivé aktivity se odehrávají v kostele, na faře, i v přilehlém okolí.

  1. Společné akce

Jednou za rok se vydáváme na společnou víkendovku, která má za cíl prohloubit naše vzájemné vztahy i náš vztah k Pánu Bohu. Jako společenství jezdíváme také na mládežnické akce pořádané Diecézním střediskem pro mládež či děkanátními animátory. 

  1. Služba

Již tradičně pomáháme se zdobením vánočních stromků a chystáním betléma v našem kostele. Zapojujeme se do vedení adorací, modlitby sv. růžence a křížových cest.

První spolčo 2021/2022:

První spolčo 2021/2022