Pořad bohoslužeb

POŘAD BOHOSLUŽEB ČESKÝ TĚŠÍN
od 24.9. do 1.10.2023 - 39. týden

neděle 24.9. 25. neděle v mezidobí
kostel Nejsvětějšího Srdce Ježíšova 07:30 Za ++ rodziców Wandę i Dominika Siwków,
za ++ Felicję i Stanisława Siudów, oraz za żyjącą
i + rodzinę
09:00 Za + Janu Sikorovou, a za živou a + rodinu
10:30 Za + córkę Annę w 40. rocznicę urodzin z prośbą
o dar życia wiecznego
17:30 Za farníky
pondělí 25.9. pondělí 25. týdne v mezidobí
kostel Nejsvětějšího Srdce Ježíšova 06:45 Za sjednocení rodin, za obrácení syna
a za nenarozené děti
úterý 26.9. sv. Kosmy a Damiána, mučedníků
kostel Nejsvětějšího Srdce Ježíšova 06:45 S prosbou o dary Ducha Svatého pro děti
a vnoučata
17:30 Za + Emila Morcinka i za ++ z rodziny
středa 27.9. památka sv. Vincence z Pauly, kněze
kostel Nejsvětějšího Srdce Ježíšova 06:45 Za + Stanislava Husara u příležitosti 10. výročí
úmrtí a za živou a + rodinu
17:30 Za ++ babcię i dziadka, oraz ++ rodziców
z prośbą o Boże miłosierdzie i łaskę nieba
dla nich, oraz o Boże błogosławieństwo
dla żyjących z rodziny
čtvrtek 28.9. SLAVNOST SV. VÁCLAVA, MUČEDNÍKA, HLAVNÍHO PATRONA ČESKÉHO NÁRODA
kostel Nejsvětějšího Srdce Ježíšova 06:45 Na podziękowanie za otrzymane łaski, z prośbą
o zdrowie i Boże błogosławieństwo dla siostry Marii
17:30 Na úmysl Společnosti sester Ježíšových
pátek 29.9. svátek sv. Michaela, Gabriela a Rafaela, archandělů
kostel Nejsvětějšího Srdce Ježíšova 06:45 Za ++ Różę i Ericha Motlochów,
oraz za żyjącą i + rodzinę
17:30 Na poděkování za 50 let manželství s prosbou
o Boží požehnaní pro celou rodinu do dalších let
sobota 30.9. památka sv. Jeronýma, kněze a učitele církve
kostel Nejsvětějšího Srdce Ježíšova 06:45 Za żyjących i ++ członków Różańca Świętego
17:30 Za + Stanislava Labudu a za živou a + rodinu
neděle 1.10. 26. neděle v mezidobí
kostel Nejsvětějšího Srdce Ježíšova 07:30 Za ++ rodiče Pavláskovy, dceru Marii,
syna Václava a tetu Marii
09:00 Za + manžela Rostislava Janoška,
za + Edmunda Němčika, za + Stanislava
Poloka a za + rodinu, přátelé a známé
10:30 Za + Marię Orszulik i za żyjącą rodzinę
17:30 Za parafian

Ohlášky Římskokatolické farnosti Český Těšín

Neděle 24.9. 2023                                                  25. NEDĚLE V MEZIDOBÍ

Pořad bohoslužeb:                                      Farní kostel: 7:30 a 10:30 polsky 9:00 a 17:30 česky

11:45 křty česky

Filiálky:

Svibice

7:30 hod.

česky

Horní Žukov

7:30 hod.

polsky

Mosty   

9:00 hod.

česky

Zpupná Lhota  

  9:00 hod.

česky

 

 

 

Koňákov

10:30 hod.

polsky

  • Sbírka na církevní školy činila 442,-Kč. Srdečné Pán Bůh zaplať.
  • Všichni kluci od II. třídy základní školy, kteří by chtěli sloužit u oltáře, se prosím přihlaste s rodiči v sakristii. Vedoucí ministrantů vás budou kontaktovat.
  • Již tradičně jste zváni na mši svatou 28. září v den slavnosti sv. Václava do Archeoparku. Mše svatá se bude konat v 16:00 hod. za příznivého počasí.
  • V sobotu 7. října se v bazilice ve Frýdku bude konat diecézní pouť za duchovní povolání a obnovu rodin. Všichni jste srdečně zváni. Po této pouti bude bazilika z důvodu rekonstrukce na tři roky uzavřena.
  • Poutníci XXIX. autobusové pouti Zaolší - Jasná Hora jsou zváni na "Setkání po pouti," které se uskuteční v sobotu 30. září v 15:00. Na programu: Korunka k Božímu milosrdenství, mše svatá v kostele a agapé ve farní sálce.
  • Od neděle 1. října je opět možnost společné modlitby v rodinách u sošky Panny Marie Fatimské, která bude při té příležitosti putovat po naší farnosti. Je možné obnovit v rodině zasvěcení Neposkvrněnému Srdci Panny Marie, které jsme ve farnosti učinili 8.12. 2017 a společně se modlit na potřebné úmysly, zvláště za mír. Zájemci o zapůjčení sochy, prosím napište se na papír, který je umístěn vzadu na stolíku. Tam jsou také bližší informace.
  • Zveme všechny dospělé, kteří chtějí začít přípravu na křest, aby se zapsali v sakristii.
  • Na internetových stránkách a vývěsce je zveřejněn rozpis výuky náboženství.
  • Srdečně zveme na duchovní obnovy do našeho Exercičního domu, bližší informace a program do konce roku ve vývěsce. Již za 2 týdny v sobotu 7.10. vás zveme na jednodenní duchovní obnovu s karmelitánem o. Norbertem Žuškou.
  • Svátost smíření během týdne: před ranní mší sv. od 6:15 před večerní mši sv. od 16:45

Neděle 1.10. 2023                                                  26. NEDĚLE V MEZIDOBÍ

Pořad bohoslužeb               Farní kostel: 7:30 a 9:00 česky 10:30 a 17:30polsky

Filiálky:

Svibice

7:30 hod.

polsky

Horní Žukov

  7:30 hod.

česky

Mosty   

9:00 hod.

česky

Zpupná Lhota  

  9:00 hod.

polsky

 

 

 

Koňákov

10:30 hod.

česky