Pořad bohoslužeb

POŘAD BOHOSLUŽEB ČESKÝ TĚŠÍN
od 3.7. do 10.7.2022 - 27. týden

neděle 3.7. 14. neděle v mezidobí
kostel Nejsvětějšího Srdce Ježíšova 07:30 Za żywą i ++ rodzinę Kiszów i Martynek
oraz za dusze w czyśćcu z prośbą
o miłosierdzie Boże
09:00 Za ++ Martina, Dorotku a Vladislava a za živou rodinu
10:30 Za parafian
17:30 Za + Marii Košinovou s prosbou o Boží pomoc
a zdraví pro rodinu
pondělí 4.7. sv. Prokopa, opata
kostel Nejsvětějšího Srdce Ježíšova 06:45 Na poděkování za 60 let života rodičů s prosbou
o Boží požehnání a dary Ducha svatého
do dalších let
Kostel sv. Hedviky 14:00 Pohřeb + Jaroslav Weis (*1962)
úterý 5.7. SLAVNOST SV. CYRILA A SV. METODĚJE, PATRONŮ EVROPY, HLAVNÍCH PATRONŮ MORAVY
kostel Nejsvětějšího Srdce Ježíšova 06:45 Za Karin Janoškovou a rodinu,
a za duše v očistci
 
17:30 Do Ducha Świętego o nowe powołania
kapłańskie i zakonne
středa 6.7. sv. Marie Goretti, panny a mučednice
kostel Nejsvětějšího Srdce Ježíšova 06:45 Za ++ rodinu Honekovou
17:30 Za żywych i ++ członków Różańca Świętego
i dusze w czyśćcu cierpiące
čtvrtek 7.7. čtvrtek 14. týdne v mezidobí
kostel Nejsvětějšího Srdce Ježíšova 06:45 Za + Genowefę Sikora członka III Zakonu
Świeckich św.Franciszka
17:30 Za živou a + rodinu Dudkovou, Sikorovou,
Friedlovou, a za + Lucinku
pátek 8.7. pátek 14. týdne v mezidobí
kostel Nejsvětějšího Srdce Ježíšova 06:45 Za ++ z rodziny Sowów
17:30 Za + Małgorzatę, za + bratra Stanisława
a za ++ rodiče z obou stran
sobota 9.7. sv. Augustina Žao Ronga, kněze, a druhů, mučedníků, nebo sobotní památka Panny Marie
kostel Nejsvětějšího Srdce Ježíšova 06:45 O zdrowie dla Marty Szotkowskiej
i za żywą rodzinę
17:30 Za + Milana Podolinského
neděle 10.7. 15. neděle v mezidobí
kostel Nejsvětějšího Srdce Ježíšova 07:30 Za farníky
09:00 Na poděkování za 50 let společného života
s prosbou o Boží požehnání do dalších let
10:30 W intencji Marty i Bogdana z okazji jubileuszu
z prośbą o błogosławieństwo Boże dla całej rodziny
17:30 O zdrowie dla Marii Przybyłowej i za całą żywą rodzinę

Ohlášky Římskokatolické farnosti Český Těšín

Neděle 3.7. 2022                                                          14. neděle v mezidobí

Pořad bohoslužeb:                                      Farní kostel: 7:30 a 10:30 polsky 9:00 a 17:30 česky

Neděle po 1. pátku - celodenní adorace. 17:00 požehnání

Filiálky:

Svibice

7:30 hod.

česky

Horní Žukov

7:30 hod.

polsky

Mosty

9:00 hod.

česky

Zpupná Lhota

9:00 hod.

česky

 

 

 

Koňákov

10:30 hod.

polsky

 1. týden v mezidobí:

Úterý:

 

Slavnost SV. CYRILA, MINICHA A METODĚJE, BISKUPA, patronů Evropy, hlavních patronů Moravy, doporučený svátek, mše sv. česky v 6:45 a 17:30

 • Sbírka na opravu kostela činila 80.628,- Kč Za perníčky jste přispěli na opravu 8.157,- Kč , na podporu dětí z Ukrajiny za poslední tři týdny v pokladničce 16.682,- Kč a na podporu organizace FATYM 9.806,- Kč. Srdečné Pán Bůh zaplať za vaši štědrost.
 • Kdo ještě nepřinesl přihlášky do náboženství na příští školní rok, učiňte tak co nejdříve.
 • Město Český Těšín organizuje ve spolupráci se všemi křesťanskými církvemi v Českém Těšíně v úterý 5.7. svátek Cyrila a Metoděje jako den pro rodiny. V parku Adama Sikory je připraven bohatý kulturní a zábavní program i s občerstvením. Interaktivní výstava PO STOPÁCH CYRILA A METODĚJE, začne už ve 14:00 hod. Doporučujeme využít této příležitosti. Informace na letáčku, který je na stolíku a na nástěnce. Povzbuzujeme k hojné účasti na této akci. Zároveň prosíme, muži dobrovolníky na instalaci výstavy od 10:30 hod., a na uschováni ve večerních hodinách, a také maminky na pomoc ke stanovištím během výstavy. Přihlaste se prosím v sakristii nebo u Michala Pawery a Marie Wrublové.
 • Prosíme, abyste ke svatému přijímání uprostřed před oltářem přistupovali vždy ve dvou zástupech.
 • Odpust na Koňákově bude v neděli 17.7. 2022
 • Je neděle po prvním pátku - celodenní adorace:
  od 12:00
  - Sekulární františkánský řád, 13:00 - 14:00 tichá adorace, 14:00 - 15:00 Fatimský apoštolát, 15:00 – 16:00 Čestná stráž Nejsvětějšího Srdce Pána Ježíše, 16:00 - 17:00 adorace za rodiny a nenarozené děti s prosbou o přímluvu sv. Jana Pavla II.
 • Intence do farního kostela na II. pololetí zapisujeme v kanceláři v úředních hodinách.
 • Svátost smíření během týdne: před ranní mší sv. od 6:15 před večerní mši sv. od 16:45

Neděle 10.7. 2022                                                        15. neděle v mezidobí

Pořad bohoslužeb:                                        Farní kostel: 7:30 a 9:00 česky 10:30 a 17:30 polsky

11:45 křty česky

Filiálky:

Svibice

7:30 hod.

polsky

Horní Žukov

mše svatá

nebude

Mosty

mše svatá

nebude

Zpupná Lhota

9:00 hod.

polsky

 

 

 

Koňákov

10:30 hod.

česky