Pořad bohoslužeb

POŘAD BOHOSLUŽEB ČESKÝ TĚŠÍN
od 23.1. do 30.1.2022 - 04. týden

neděle 23.1. 3. neděle v mezidobí
kostel Nejsvětějšího Srdce Ježíšova 07:30 Za + Žofii Waloszkovou, za živou a + rodinu
09:00 Za + Janu a Josefa Morawiecových a syna Rudolfa
10:30 Za żywych i ++ członków rodziny Kawulok, Nikodem, Laników i Glac
17:30 Za parafian
pondělí 24.1. památka sv. Františka Saleského, biskupa a učitele církve
kostel Nejsvětějšího Srdce Ježíšova 06:45 Za Modlitby Matek a na poděkování za dar života paní Růženy Fialové zakladatelky Modlitby Matek
v ČR
úterý 25.1. svátek Obrácení sv. Pavla, apoštola
kostel Nejsvětějšího Srdce Ježíšova 06:45 Za živou a + rodinu Kubicovou
13:00 Pohřeb + Jozef Tonka (*1948)
17:30 Za + Tadeusza Bonczka w 1.rocznicę śmierci
středa 26.1. památka sv. Timoteje a Tita, biskupů
kostel Nejsvětějšího Srdce Ježíšova 06:45 Za duše v očistci
17:30 Z podziękowaniem za otrzymane łaski z prośbą o dalszą opiekę Bożą dla rodzin Ciahotny, Adamczyk
čtvrtek 27.1. nezávazná památka sv. Anděly Mericiové, panny
kostel Nejsvětějšího Srdce Ježíšova 06:45 Z podziękowaniem za dar życia córki Marty
w dniu jej 40-tych urodzin, z prośbą
o Boże błogosławieństwo dla rodziny
17:30 Za Hanku Kozelskou a její děti
pátek 28.1. památka sv. Tomáše Akvinského, kněze a učitele církve
kostel Nejsvětějšího Srdce Ježíšova 06:45 Za ++ członków Straży Honorowej NSPJ
17:30 Za Patrika Vrzalu a jeho rodiče
sobota 29.1. Sobotní památka Panny Marie
kostel Nejsvětějšího Srdce Ježíšova 06:45 Z podziękowaniem za 17 lat małżeństwa z prośbą
o Boże błogosławieństwo do dalszych lat
17:30 Za farníky
neděle 30.1. 4. neděle v mezidobí
kostel Nejsvětějšího Srdce Ježíšova 07:30 Za + Monikę Zbijowską
09:00 Za ++ Antonína a Václava Huczalovi
10:30 Za ++ Marię a Karola Sojków i za + rodzinę Gajdową
17:30 Za + Jan Holka, jeho + manželku
a ++ rodiče z obou stran

Neděle 23.1. 2022   3. NEDĚLE V MEZIDOBÍ 

        Neděle Božího slova - sbírka na podporu biblického apoštolátu 

 

POŘAD BOHOSLUŽEB: Farní kostel: 7:30 a 9:00 česky 10:30 a 17:30 polsky 

 

Filiálky: 

Svibice  

7:30 hod.  

polsky 

Horní Žukov 

7:30 hod. 

česky 

Mosty 

9:00 hod. 

česky 

Zpupná Lhota 

9:00 hod. 

polsky 

 

 

 

Koňákov 

10:30 hod. 

česky 

 

3. týden v mezidobí:

Pondělí: 

památka sv. Františka Saleského, biskupa a učitele církve 

 

 

Úterý 

svátek Obrácení sv. Pavla, apoštola 

 

 

Středa 

památka sv. Timoteje a Tita, biskupů 

 

 

Čtvrtek 

sv. Anděly Mericiové, panny 

 

 

Pátek 

památka sv. Tomáše Akvinského, kněze a učitele církve 

 

 

Sobota 

sobotní památka Panny Marie 

 

 

 

  • Hnutí Modlitby matek zve na Modlitební triduum 28.1.-30.1. 2022 od 16,30 hodin v kostele. Bližší informace na nástěnce. 
  • Vstupenky na farní ples, který by se měl uskutečnit dne 12. 2. budou jsou v prodeji dnes 23.1.2022 v sálce pod farou po dopoledních mších svatých. 
  • V neděli 30.1. 2022 po mši svaté bude pobožnost u jesliček se zpěvem sboru Ad Dei Gloriam. 
  • Svátost smíření během týdne: před ranní mší sv. od 6:15 před večerní mši sv. od 16:45 
  • Platná opatření: při vstupu do kostela si desinfikovat ruce, dodržovat odstupy 1,5m (mimo členy jedné domácnost), povinnost mít ústa a nos zakrytý respirátorem 
  • Z hygienických důvodů je žádoucí přijímat sv. přijímání na ruku, Kdo přesto přijímáte do úst, děkujeme, že přicházíte na konci fronty případně k podávajícímu, který je k tomu určen. 

 

Neděle 30.1. 2022  4. NEDĚLE V MEZIDOBÍ 

       Sbírka na opravu kostela 

 

POŘAD BOHOSLUŽEB:        Farní kostel:  7:30 a 10:30 polsky 9:00 a 17:30 česky 

 

Filiálky: 

Svibice 

7:30 hod. 

česky 

Horní Žukov 

nebude. 

polsky 

Mosty 

    nebude 

česky 

Zpupná Lhota 

9:00 hod. 

česky 

 

 

 

Koňákov 

10:30 hod. 

polsky 

 

 

NEDĚLE BOŽÍHO SLOVA, DOPIS ŘEDITELE BIBLICKÉHO DÍLA K NEDĚLI BOŽÍHO SLOVA 23. LEDNA 2022 

Vážení přátelé, obracím se na vás o 3. neděli v liturgickém mezidobí, která se v katolické církvi po celém světě slaví jako neděle Božího slova. Podle výzvy papeže Františka uvažujeme teď v církvi o tom, jak bychom mohli ještě důsledněji jít společnou cestou, kterou nás všechny vede Bůh dějinami. 

Ať už patříme ke kterékoli části Božího lidu nebo se na jakémkoli stupni podílíme na přípravě synodu o synodalitě, uvědomujeme si, jaký význam má Písmo svaté pro celý tento proces. Novozákonní Skutky apoštolů dokládají na mnoha místech, jak samozřejmé bylo pro vnikající církev, že se každý z věřících podílel svým nenahraditelným způsobem na životě církevního společenství. Neděle Božího slova je pro nás příležitosti, abychom si tyto základy znovu připomínali a pokusili se na nich dál tvořivě stavět. 

O neděli Božího slova se podle rozhodnutí České biskupské konference koná ve všech farnostech sbírka na podporu biblického apoštolátu. Rád bych vám všem poděkoval za vaši velkorysou podporu, ať už ji provádíte modlitbou nebo finanční podporou.