Pořad bohoslužeb

POŘAD BOHOSLUŽEB ČESKÝ TĚŠÍN
od 19.3. do 26.3.2023 - 12. týden

neděle 19.3. 4. NEDĚLE POSTNÍ (Laetare)
kostel Nejsvětějšího Srdce Ježíšova 07:30 Za + bratra u příležitosti nedožitých 82 let
a za duše v očistci
09:00 Za + Jaroslava Pazdzioru u příležitosti
1. výročí úmrtí, za ++ rodiče z obou stran,
s prosbou o požehnání a Boží ochranu
pro živou rodinu
10:30 Za parafian
17:30 Za ++ rodziców Agnieszkę i Josefa Kurzejów
pondělí 20.3. SLAVNOST SV. JOSEFA, SNOUBENCE PANNY MARIE
kostel Nejsvětějšího Srdce Ježíšova 06:45 Na úmysl Společnosti sester Ježíšových
17:30 Z prośbą o dary Ducha Świętego dla wnuczki,
pomyślne zdanie matury i o potrzebne łaski
na dalszej drodze życia
úterý 21.3. úterý 4. postního týdne
kostel Nejsvětějšího Srdce Ježíšova 06:45 Za Terezii a Jana Ručkovy o potřebné Boží milosti
17:30 Z prośbą o zdrowie, pokój i wiele łask Bożych
dla Jozefa Orávika i jego rodziny
z okazji 75. urodzin
středa 22.3. středa 4. postního týdne
kostel Nejsvětějšího Srdce Ježíšova 06:45 Za + Zdeňka Matise
17:30 Za ++ Elżbietę i Leopolda Brannych
i ich ++ rodziców
Kostel sv. Hedviky 11:00 Pohřeb + Valter Zapora (*1941)
čtvrtek 23.3. čtvrtek 4. postního týdne
kostel Nejsvětějšího Srdce Ježíšova 06:45 Za żyjących i ++ członków Różańca Świętego
17:30 Za živé a ++ z rodin Fajových, Pawelkových, Baronových a Sypulových
pátek 24.3. pátek 4. postního týdne
kostel Nejsvětějšího Srdce Ježíšova 06:45 O potrzebne łaski i wstawienictwo Matki Boskiej dla synów i ich rodzin
17:30 Za + a živou rodinu Baszczynskou
sobota 25.3. SLAVNOST ZVĚSTOVÁNÍ PÁNĚ
kostel Nejsvětějšího Srdce Ježíšova 06:45 Z podziękowaniem za dar macierzyństwa
z prośbą o błogosławieństwo dla wszystkich
dzieci poczętych
17:30 Za farníky
neděle 26.3. 5. NEDĚLE POSTNÍ
kostel Nejsvětějšího Srdce Ježíšova 07:30 Za ++ Anielę i Wilhelma Bonczek,
oraz za ++ z rodziny
09:00 Za + Petra Jelínka a za živou rodinu
10:30 Za ++ Helenę i Aloizego Chlebusów,
za + rodzinę Sołczyków,
i za żywą i + rodzinę
17:30 Za ++ rodiče Marii a Rudolfa Vajďákovy,
za ++ Slavomíra a Jarmilu Vajďákovy,
a živou a + rodinu Mrozkovou

Ohlášky Římskokatolické farnosti Český Těšín

 Neděle 19.3. 2023                                                            4. NEDĚLE POSTNÍ

                                                         Sbírka na Centrum pro rodinu a sociální péči

Pořad bohoslužeb:                          Farní kostel: 7:30 a 9:00 česky 10:30 a 17:30 polsky

                                                                                   16:30 Křížová cesta – polsky

Filiálky:

Svibice

7:30 hod

polsky

Horní Žukov

  7:30 hod.

NENÍ

Mosty   

9:00 hod

NENÍ

Zpupná Lhota   8:30 kř. cesta

  9:00 hod.

polsky

 

 

 

Koňákov           9:45 kř. cesta

10:30 hod.

česky

  1. týden postní :

Pondělí:

 

Slavnost SV. JOSEFA, SNOUBENCE P. MARIE-doporučený svátek

6:45 česky 17:30 polsky

Středa:

16:45 kř. cesta, polsky -Biedronki; kř. cesta ve Svibici v 16:00 hod.

Pátek:

16-16:45 adorace,sv. smíření,16:45 kř. cesta Hnutí Modlitby matek

18:30 – 19:30 adorace

Sobota:

 

SLAVNOST ZVĚSTOVÁNÍ PÁNĚ; 8:00-11:00 adorace, sv. smíření

  • Hnutí Modlitby matek srdečně zve ve dnech 24. - 26.3.2023 na Triduum, které bude v sobotu 25.3.probíhat od 16:00 a bude obohaceno o společný program s hosty Fatimského apoštolátu z Koclířova za účasti Mons. Pavla Dokládala.
  • Zveme vás na autobusovou pouť na Jasnou Horu ve dnech 20.-21. července. Podrobnosti na nástěnce.
  • Kdo by se chtěl zapojit k Duchovní adopci počatého dítěte každodenní modlitbou a skutkem milosrdenství, může se zapsat na seznam vzadu v kostele na stolíku. Modlit se začíná od slavnosti Zvěstování Páně, kdy v sobotu 25.3. při ranní mši sv.na tento úmysl, bude slavnostní přijetí závazku.
  • Prosíme, abyste přistoupili k velikonoční svátosti smíření včas. Rozpis příležitostí ke zpovědi je vyvěšen na nástěnce a na internetu. Ve Velikonočním Triduu se již nebude zpovídat.
  • Při příležitosti iniciativy „24 hodin pro Pána“, bude možnost soukromé adorace a svátosti smíření v pátek 24. 3. od 18:30 hod. do 19:30 a v sobotu 25. 3. od 8:00 do 11:00 hod.
  • Opět Vás srdečně zveme na tradiční JARMARK rukodělných výrobků našich farníků na podporu Mary‘s Meals, který se uskuteční na Květnou neděli, tedy 2. dubna 2023, po mši sv. ve farním kostele v Českém Těšíně i na filiálkách ve Svibici, Zpupné Lhotě a Koňákově. Máte-li chuť, můžete přispět i Vy svými výrobky; ty prosím přineste do sálky pod farou v sobotu 1. dubna 2023 po večerní mši sv.
  • Svátost smíření během týdne: před ranní mší sv. od 6:15 před večerní mši sv. od 16:45

Neděle 27.3. 2023                                                                       5. NEDĚLE POSTNÍ

                                                                                                     Sbírka na potřeby farnosti

 

Pořad bohoslužeb:                                      Farní kostel: 7:30 a 10:30 polsky 9:00 a 17:30 česky

11:30 Lamentce,                                                                       Odpoledne: 16:30 Křížová cesta – česky

Filiálky:

Svibice

7:30 hod

česky

Horní Žukov

  7:30 hod.

polsky

Mosty    8:20 kř. cesta

9:00 hod

česky

Zpupná Lhota   8:30 kř. cesta

  9:00 hod.

česky

 

 

 

Koňákov           9:45 kř. cesta

10:30 hod.

polsky

 

PŘÍLEŽITOST KE SVÁTOSTI SMÍŘENÍ PŘED VELIKONOCEMI
    RÁNO DOPOLEDNE ODPOLEDNE
pátek 24.03.2023 od 6:15 - dle potřeby   16:00 - 18:30
sobota 25.03.2023 od 6:15 - dle potřeby 8:00-11:00 16:00 - 18:30
         
pátek 31.03.2023 od 6:15 - dle potřeby   16:00 - 18:30
sobota 01.04.2023 od 6:15 - dle potřeby 8:00-11:00 16:00 - 18:30
neděle 02.04.2023   pouze 1 kněz  →     16:00 - 18:30
pondělí 03.04.2023 od 6:15 - dle potřeby    
úterý 04.04.2023 od 6:15 - dle potřeby   16:00 - 18:30
středa 05.04.2023 od 6:15 - dle potřeby   16:00 - 18:30
Zelený čtvrtek 06.04.2023 velik. triduum - nezpovídá se    
Velký pátek 07.04.2023 velik. triduum - nezpovídá se    
Bílá sobota 08.04.2023 velik. triduum - nezpovídá se