Slavnost Nejsvětějšího Srdce Ježíšova

Pátek 7. 6.

     6:45 hod. Mše svatá, litanie a svátostné požehnání
     17:30 hod. Dětská mše svatá, litanie a svátostné požehnání
     18:30 hod. Program dle Noci kostelů

Sobota 8.6.

     17:00 hod. koncert Hradišťan & Jiří Pavlica

Neděle 9. 6.

     7:30 hod. Mše svatá, litanie a požehnání v kostele
     9:00 hod. Mše svatá
     10:00 hod. Průvod s Nejsvětější Svátostí, Te Deum a požehnání
     10:30 hod. Mše svatá
     14:30 hod. Pobožnost k Nejsvětějšímu Srdci Ježíšovu a požehnání
     15:00 hod. Divadelní představení
     15:30 hod. Farní odpoledne
     17:30 hod. Mše svatá, litanie a požehnání v kostele