Pro letošní Světový den mládeže vybral Papež František motto: "Radujte se v naději!" (Řím 12,12)

 

Papež František vybídl při závěrečné bohoslužbě  Světových dnů mládeže v Lisabonu všechny mladé lidi, aby si domů do údolí všedních dní odnesli tyto tři podněty: zářitposlouchat a nebát se.

Mladý člověk je každý den pohlcován nepřeberným množstvím věcí, které jej odvádí od života s Kristem. Papež František v Lisabonu mladým lidem kladl na srdce: “Nezáříme tehdy, když se postavíme do světla reflektorů, nikoli, ty oslepují, takto nezáříme. Nezáříme, když vystavujeme dokonalý, uspořádaný a pěkně upravený obraz, i když se takto cítíme silní a úspěšní. Ne. Jsme prosyceni světlem, záříme, když přijmeme Ježíše a naučíme se milovat jako on. Milovat jako Ježíš: takto se rozjasníme, to nás přivádí k tomu, abychom byli dílem lásky.”

Mladý člověk má tedy zářit, poslouchat a nebát se. Aby toho byl schopen, a tak kráčel světem ve světle evangelia a hlásal svým životem Krista, potřebuje naše modlitby.

Využijme proto Týden modliteb za mládež a společně se modleme za všechny mladé lidi, aby jim Pán dal sílu a odvahu zářit jako On na hoře Proměnění, naslouchat mu tak, jako On naslouchal svému Otci zde na Zemi a nebát se, tak jako se nebál On nést kříž až do konce.

MODLITBA ZA MLÁDEŽ

Dobrý Otče,
prosíme Tě, vylej svého Svatého Ducha
na všechny mladé lidi
a dej jim poznat svou lásku,
kterou je nekonečně miluješ.
Daruj jim nový pohled na Tvou dobrotu
i Tvůj pohled na ně samotné.
Otče, prosíme Tě dej,
ať se mladí lidé nebojí
vykročit na cestu s Tebou,
ať naslouchají Tvému Svatému Duchu
a svým životem září a vydávají svědectví
mezi svými vrstevníky
o Tobě a životě s Tebou.
Amen.
 
 
zdroj: cirkev.cz