Úvod >  Ochrana osobních dat

Prohlášení o ochraně osobních dat

Tyto zásady ochrany osobních údajů vysvětlují, jak shromažďovat, používat a zveřejňovat osobní informace společnosti farnosttesin.cz a jejích dceřiných a přidružených společností. Tyto zásady ochrany osobních údajů se vztahují na webové stránky farnosttesin.cz, farnosttesin.cz a další online a mobilní aplikace a distribuční služby (společně "webové stránky"). Přečtěte si následující porozumění Zásady ochrany osobních údajů Při používání těchto stránek vám zašleme e-mail.

farnosttesin.cz může kdykoli změnit naše zásady ochrany osobních údajů. Pokud provedeme změny, změníme tyto zásady, abychom Vás informovali o výše uvedených skutečnostech, a v některých případech budeme o nich uvést další informace, jako jsou další upozornění (včetně našich webových stránek, je třeba vysvětlit nebo poslat e-mail, který vám připomene). Doporučujeme, abyste dodržovali zásady ochrany osobních údajů při návštěvě našich webových stránek a zjistili, jak chránit vaše zásady ochrany osobních údajů.

Jaké informace shromažďujete?
Informace o používání vašich webových stránek shromažďujeme několika způsoby. Získejte například informace, které poskytujeme při registraci přímo do vašeho účtu, požadování katalogu nebo získání komunikace a účasti na propagačních a jiných funkcích webových stránek. Shromažďujeme informace, jako je vaše jméno, adresa, telefonní číslo, e-mailová adresa, další kontaktní informace a demografické informace.

Kromě toho automaticky shromažďujeme informace při návštěvě našich webových stránek. Můžete například získat informace o operačním systému počítače, adrese IP, počtu přístupů, typu prohlížeče a jazyku dostupném na našich webových stránkách. Kromě toho shromažďujeme informace o situaci a událostech využití našich stránek.

cookie. Informace o používání "cookies" budou automaticky shromažďovány. Cookie je malý datový soubor na webu na vašem pevném disku. Pomocí souborů cookie zjistíte, které stránky a funkce jsou oblíbené a závisí na těchto stránkách. Většina webových prohlížečů je ve výchozím nastavení nastavena na přijímání souborů cookie. V případě potřeby můžete soubory cookie obvykle smazat a / nebo odmítnout konfigurací prohlížeče. Pokud se rozhodnete smazat nebo odmítnout soubory cookie, některé funkce nebo služby mohou ovlivnit náš web.

Webový maják. Může obsahovat webový maják pro shromažďování informací. Webové majáky jsou elektronické obrázky nebo e-maily na internetu. Poskytujeme webové beacony, cookies, počítáme počet návštěv, porozumíme situaci v používání a efektivitě činností a zjistíme, zda je e-mail otevřený.

Zabezpečení kreditní kartou
Software SSL (Secure Sockets Layer) používáme k bezpečné práci a ochraně šifrovaných dat během relací, které nepřenášejí informace.

Také autorizujeme partnery, kteří zpracovávají objednávky, abychom ochránili celý online zážitek a začlenili další bezpečnostní opatření. Při kontrole vaší objednávky se číslo Vaší kreditní karty zobrazí pouze u posledních čtyř číslic.

Používá se k zabránění neoprávněnému přístupu k heslu, počítač je velmi důležitý. Přihlaste se prosím ke sdílenému počítači.

Můžeme také shromažďovat informace z jiných zdrojů a kontaktujte nás prostřednictvím informací shromážděných na našich webových stránkách. Můžete například zobrazit uživatelské jméno ve Facebooku.

zpět